Kontrola těsnosti hydroizolace a izolace proti radonu, lokalizace netěsnosti

Odhalení a oprava netěsnosti, nehomogenity a zeslabení izolací je nutná zejména před zakrytím těchto izolačních vrstev.

Izolační pásy z termoplastů, elastomerů případně bitumenů vytváří dielektrickou vrstvu a pasivně chrání konstrukce proti vlhkosti a pronikání plynů.Těmito způsoby jsou zjišťovány vady zejména na ochranných fóliích oddělujících užitkové prostory staveb od vnějšího prostředí.

Metody zjišťování stavu svařených izolačních pásů se určí dle způsobu provedení svarových spojů (přeplátované, tupé nebo komůrkové), tloušťky a druhu materiálu.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti izolačních pásů vysokým napětím
  • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
  • DVS 2225 Teil 2 - Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasservau Baustellenprüfungen
  • Önorm S 2076 - Deponien Dichtungsbahnen aus Kunststoff Verlegung
  • ČSN 14127 - Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.