Teorie oboru

 • MŽP - Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti
 • ČIA - Český institut pro akreditaci
 • ČNDT - Česká společnost pro nedestruktivní testování
 • SSNDT - Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie
 • DGZfP - Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung
 • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci
 • ISO - International organization for standardization
 • ndt.cz - Nedestruktivní kontrola
 • ndt.net - The Open Access NDT Database
 • ndt.org - NDT Jobs, Inspection Jobs and Nondestructive Testing Marketplace
 • Wikipedie - Otevřená necyklopedie

Zpravodaj

Výpočty

Ostatní, zábava