Kontrola těsnosti, lokalizace netěsnosti

Kontrola těsnosti a zjištění integrální netěsnosti prokáže množství uniklých látek za období.

Tímto způsobem mohou být zjišťovány vady na spojích vzduchotechnických dílů a armatur.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk.)
  • Lokalizace netěsnosti bublinkovou metodou případně stopovým plynem

Legislativně normativní opora

  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
  • ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnosti kovového plechového potrubí kruhového průřezu
  • ČSN EN 1507 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.