Kontrola těsnosti, termovizní měření šíření tepla, lokalizace netěsnosti

Kontrola těsnosti topných rozvodů, kotlů, topenišť a předehřívačů vzduchu prokáže těsnost těchto otopných systémů tak, aby vyhovovala požadovaným standardům.

Termovizním měřením prokážeme způsob šíření tepla a lokalizujeme místa s nevhodnou izolací.

Těmito způsoby jsou zjišťovány vady těsnosti topných rozvodů, topenišť, předehřívačů vzduchu, rekuperátorů. Je možno určit množství uniklého vzduchu (plynů), vady v izolačních vrstvách.

Metody zjišťování

 • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
 • Zkouška těsnosti svarových spojů a montážních spojů metodou vakuové komůrky
 • Zkouška těsnosti svarových spojů a montážních spojů metodou kapilární
 • Termovizní měření

Legislativně normativní opora

 • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
 • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
 • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
 • ŠN 40 1500 až 1506 - Zkoušení těsnosti
 • ČSN EN 571-1 - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady
 • ČSN ISO 13379 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice pro interpretaci dat a diagnostické metody
 • ČSN EN ISO 6520-1 - Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
 • ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
 • ČSN EN 970 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.