Vizuální kontrola tavných spojů

PRINCIP bude provedena vizuální kontrola povrchu svarů a posouzení přípustnosti vad.

VYUŽITÍ: podle použití kovových výrobků je určena velikost a četnost povrchových vad svarových spojů. Kontrolou je posouzena příprava povrchu svaru před dalšími zkouškami.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Vizuální kontrola před zkouškou vodotěsnosti nádrží dle ČSN 75 0905

PRINCIP bude zkontrolován vnější vzhled konstrukce nádrže zejména vznik trhlin, sedání, soustředěné úniky vody a zavlhání či rosení

VYUŽITÍ: kontrolou je posouzena příprava nádrže před zkouškou vodotěsnosti.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Vizuální kontrola před zkouškou těsnosti dle ČSN 75 3415

PRINCIP jejím účelem je zjištění zjevných nětěsností či narušení povrchu základního materiálu nádrže nebo narušení povrchové izolace (vnitřku nádrže, potrubí).

VYUŽITÍ: kontrolou je posouzena příprava nádrže před zkouškou těsnosti.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.