Kontrola těsnosti potrubí, lokalizace netěsnosti

Pro minimalizování úniků vody do okolí nutno posoudit dovolenou netěsnost se skutečnou netěsností na vodovodních řadech.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk.)
  • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

  • ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
  • ČSN EN ISO 6520-1 - Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
  • ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
  • ČSN EN 970 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.