Termovizní měření

PRINCIP je založen na snímaní infračerveného záření, které vyzařuje každý objekt. Vlnová délka tohoto záření závisí na teplotě objektu. Pomocí termokamery můžeme toto záření zachytit a uložit ve formě teplotních pixelů, takzvaného termogramu.Tento termogram lze dále upravit tak, abychom zvýraznili místa se sledovanou teplotou.

VYUŽITÍ: kontrola obvodových plášťů a výplní otvorů budov, lokalizace vad na galvanickém spojení elektrických rozvodů, trolejových vedení, rozvaděčů, stykačů, jističů. Je možno též kontrolovat stav izolací na tepelných sítích.

UKÁZKA PROVEDENÍ TERMOVIZNÍCH SNÍMKŮ NA JISTIČI V ROZVODNÉ SKŘÍNI

UKÁZKA PROVEDENÍ TERMOVIZNÍCH SNÍMKŮ PANELOVÉHO DOMU