Kontrola těsnosti, tloušťky, homogenity, lokalizace netěsnosti ochranných povlaků

Odhalení a oprava netěsnosti, nehomogenity a zeslabení izolací je nutná zejména před zakrytím této vrstvy.

Vrstvy tvořené z termoplastů, elastomerů případně bitumenů vytváří dielektrikum a pasivní ochranu konstrukcí a slouží k zabránění pronikání plynů, vody a vlhkosti k povrchu základního materiálu a vytváření oxidů.

Tímto způsobem jsou zjišťovány vady zejména na ochranných povlacích potrubí, ocelových konstrukcí a nádrží.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti ochranných povlaků vysokým napětím
  • Kontrola tloušťky ochranných povlaků

Legislativně normativní opora

  • ČSN EN 1779 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů
  • ČSN 14127 - Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem
  • DVS 2225 Teil 2 - Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasservau Baustellenprüfungen
  • Önorm S 2076 - Deponien Dichtungsbahnen aus Kunststoff Verlegung

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.