Kontrola těsnosti mostních hydroizolací, vtoků a svodů, lokalizace netěsnosti, termovizní

Odhalení a oprava netěsnosti, nehomogenity a zeslabení mostních izolací je nutné provést před zakrytím těchto izolačních vrstev.

Izolační pásy z termoplastů, elastomerů případně bitumenů vytváří dielektrickou vrstvu a pasivně chrání ŽB konstrukce mostů proti vodě a vlhkosti. Těmito způsoby jsou zjišťovány vady zejména na hydroizolačních fóliích mostovek a na prostupech těmito fóliemi (zábradlí, svodidla), na svodech a vtocích.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti izolačních pásů vysokým napětím

Legislativně normativní opora

  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
  • ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
  • DVS 2225 Teil 2 - Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasservau Baustellenprüfungen
  • Önorm S 2076 - Deponien Dichtungsbahnen aus Kunststoff Verlegung

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.