Kontrola těsnosti střešních hydroizolací, vtoků a svodů, lokalizace netěsnosti, termovizní měření plášťů budov a výplní otvorů

Odhalení a oprava netěsnosti, nehomogenity a zeslabení střešních izolací je vhodná zejména před zakrytím těchto izolačních vrstev.

Izolační pásy z termoplastů, elastomerů případně bitumenů vytváří dielektrickou vrstvu a pasivně chrání konstrukce proti vodě a vlhkosti. Těmito způsoby jsou zjišťovány vady zejména na hydroizolačních fóliích střešních plášťů, na prostupech těmito vrstvami, na svodech a vtocích.

Na zakrytých hydroizolacích je prováděna lokalizační zkouška metodou stopového plynu.

Metody zjišťování

 • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
 • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti izolačních pásů vysokým napětím
 • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

 • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
 • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
 • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
 • ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 • ČSN EN 12056-5 - Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
 • DVS 2225 Teil 2 - Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasservau Baustellenprüfungen
 • Önorm S 2076 - Deponien Dichtungsbahnen aus Kunststoff Verlegung
 • ČSN EN 13187 - Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.