Zkouška těsnosti přetlaková integrální

PRINCIP je založen na vytvoření přetlaku ve zkoušeném objektu a následném sledování poklesu tlaku na elektronické měřící a záznamové jednotce. Používá se metoda přímá nebo metoda s kalibrovanou netěsností s možností přepočtu veličin na změnu teploty. Při měření potrubí se využívají speciální ucpávky pro hermetické uzavření měřeného sektoru.

Citlivost metody je závislá na citlivosti měřící soustavy a době měření běžně 10-3 Pam3s-1.

VYUŽITÍ: zjišťování celkové těsnosti zkoušených objektů z kovových a nekovových materiálů, zejména potrubí, přepravních a uskladňovacích nádrží.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Zkouška těsnosti přetlaková lokalizační (bublinková)

PRINCIP je založen na vytvoření přetlaku ve zkoušeném objektu a následném nanesení pěnotvorného roztoku na zkušební oblast. Z vývoje bubliny lze usoudit na velikost netěsnosti.

Citlivost metody je závislá na podmínkách zkoušky běžně 10-2 Pam3s-1.

VYUŽITÍ: zjišťování celkové těsnosti zkoušených objektů z kovových a nekovových materiálů, zejména potrubí, přepravních a uskladňovacích nádrží.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Zkouška těsnosti přetlaková lokalizační stopovým plynem

PRINCIP je založen na vytvoření tlakového rozdílu. Využívá se zejména rozdílu parciálních tlaků zkušebního plynu uvnitř a vně zkoušeného předmětu. Zkoušený předmět je naplněn stopovým plynem. Lokalizace netěsnosti se provádí snímací sondou.

Citlivost metody je závislá na citlivosti snímače a použitém stopovém plynu běžně 10-5 Pam3s-1.

VYUŽITÍ: zjišťování celkové těsnosti zkoušených objektů z kovových a nekovových materiálů, zejména potrubí, přepravních a uskladňovacích nádrží.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.