Kontrola těsnosti hydroizolace (výstélky), lokalizace netěsnosti

Izolační pásy z termoplastů, elastomerů případně bitumenů u požárních a Sprinklerových nádrží vytváří dielektrickou vrstvu a zabraňují únikům požární vody, chrání ŽB konstrukce proti vlhkosti.

Metody zjišťování stavu svařených izolačních pásů se určí dle způsobu provedení svarových spojů (přeplátované, tupé nebo komůrkové), tloušťky a druhu materiálu.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti izolačních pásů vysokým napětím
  • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
  • DVS 2225 Teil 2 - Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasservau Baustellenprüfungen
  • Önorm S 2076 - Deponien Dichtungsbahnen aus Kunststoff Verlegung
  • ČSN 14127 - Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem
  • ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.