Zkouška těsnosti podtlaková integrální

PRINCIP je založen na vytvoření podtlaku (vakua) uvnitř zkoušeného objektu a ve sledování růstu tlaku na měřící soustavě. Používá se metoda přímá nebo metoda s kalibrovanou netěsností.

Citlivost metody je závislá na citlivosti měřící soustavy a době měření běžně 10-4 Pam3s-1.

VYUŽITÍ:zjišťování celkové těsnosti zkoušených objektů z kovových a nekovových materiálů, zejména potrubí, přepravních a uskladňovacích nádrží.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Zkouška těsnosti podtlaková a lokalizace netěsnosti vakuovou komůrkou

PRINCIP je založen na vytvoření podtlaku (vakua) ve vakuové komůrce, která se přiloží na zkoušený předmět. Na zkoušený povrch je nanešen pěnotvorný roztok. V místech netěsnosti se vytváří bubliny. Z vývoje bubliny lze usoudit na velikost netěsnosti.

Citlivost metody se udává až 10-3 Pam3s-1.

VYUŽITÍ:zjišťování těsnosti kovových a nekovových materiálů přístupných z jedné strany, například svařených oblicovek, nádrží, těsnících izolačních fólií, podlah, střech, bazénů apod.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.