Kontrola vstřikovacích lisů, termovizní měření rozložení teplot

Kontrola rozložení teplot na zařízeních pro výrobu plastů je vhodná pro vykazování bezpečnosti provozu a pro určení bezpečnostního stupně pojištění.

Tímto způsobem může být zjišťováno rozložení teplot na jednotlivých komponentech vstřikovacích lisů.

Metody zjišťování

  • Termovizní měření

Legislativně normativní opora

  • ČSN ISO 18434-1 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy
  • ČSN ISO 13379 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice pro interpretaci dat a diagnostické metody

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.