ZKOUŠKA TĚSNOSTI PENETRAČNÍ (KAPILÁRNÍ METODOU)

PRINCIP je založen na pronikání detekční vzlínavé kapaliny netěsností. Zkoušku je možno provést, jsou-li přístupné obě strany zkoušeného objektu.

Citlivost metody se udává 10-3 Pam3s-1.

VYUŽITÍ: zjišťování těsnosti kovových a nekovových materiálů například svarových spojů, lepených spojů apod.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Měření tloušťky

PRINCIP založen na odrazu ultrazvuku v materiálu a měření délky odrazu přímou sondou.

VYUŽITÍ: kovové a nekovové materiály.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

Zkouška těsnosti UZ metodou

PRINCIP je založen na průchodu ultrazvuku netěsností. Ultrazvuk je snímán sondou a převáděn na slyšitelný zvuk.

Citlivost metody se udává 10-3 Pam3s-1.

VYUŽITÍ: zjišťování netěsností na pryžových těsněních, ucpávkách, ventilech a armaturách.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.