Kontrola spojů elektrických rozvodů a instalací, silových transformátorů, napáječů, odpojovačů, rozvaděčů a pojistek

Kontrola kvality galvanického spojení pomocí termovizního měření. Kontrola rozložení teplot na transformátorech pomocí termovizního měření.

Tímto způsobem mohou být zjišťovány spoje vykazující nedokonalé galvanické spojení, zeslabení vodičů na trolejových vedeních a odbočných pásech.

Termovizní měření je účinné i na zakrytých rozvodech a je vhodné zejména pro kontrolu starých instalací.

Metody zjišťování

  • Termovizní měření

Legislativně normativní opora

  • ČSN ISO 18434-1 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.