Kontrola těsnosti, lokalizace netěsnosti

Kontrola těsnosti před napuštěním chladiva a zjištění integrální netěsnosti prokáže množství uniklého chladiva za období.

Tímto způsobem mohou být zjišťovány vady na chladících rozvodech a posouzena vhodnost utěsnění sestavy.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
  • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

  • Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.